Kjo pakete eshte pakete profesionale, e cila ofron sherbimet me te reja dhe profesionale te kohes. Nepermjet kesaj pakete mund te keni sherbimet e meposhtme.

 • Faqe Dinamike
 • Krijimin dhe zgjedhje e modelit sipas deshires se klientit
 • Editim, Krijim, modifikim te imazheve
 • Menu dinamike
 • Panel administrimi
 • Motor kerkimi
 • Video Galeri, chat, videoconferencing,
 • Massmail
 • Forma regjitrimi, antaresimi (te cosumize sipas deshires)
 • Raporte
 • Statistika dhe mundesi monitorimi
 • Forme kontakti (mund te dergosh e-mail direkt nga site)
 • Hostim
 • Disa domain .com, .net, .info, ,org,
 • mail account POP3, IMAP, webmail pa limit etj